Knowledge Organization, Concepts, Signs: A Semeiotic Framework

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Documents

Formålet med denne afhandling er at undersøge forholdet mellem semantik, begrebsteori og pragmatisk semiotik i relation til vidensorganisation.
Afhandlingen undersøger karakteren og omfanget af vidensrepræsentation, som den fremgår af forskellige former for videnorganisationsystemer. Dvs. hvordan teorier om begreber bliver anvendt, og hvordan kognitiv semantik og semiotik kan tilbyde en mere detaljeret forståelse af begreber og dermed bidrage med en alternativ analytisk ramme for vidensorganisation.
Resultaterne af afhandlingen er, at semiotik kan bidrage til en mere omfattende og dynamisk forståelse af begreber og supplere de traditionelle tilgange til vidensorganisation med en dybere indsigt i forhold til begreber, viden og kommunikation.
Translated title of the contributionVidensorganisation, begreber, tegn: Et semiotisk perspektiv
Original languageEnglish
Number of pages193
ISBN (Print)978-87-7415-322-1
Publication statusPublished - 19 Oct 2010

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 47031643