Multimodale læsepraksisser og dannelse til det digitale netværkssamfund

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I denne artikel vil jeg anlægge et mediehistorisk perspektiv på læsning, skrivning og multimodale praksisser i det digitale netværkssamfund. Jeg vil argumentere for, at læsning og skrivning som forudsætning for medborgerskab må ses i relation til den aktuelle samfundskontekst, herunder de(t) dominerende mediesystem(er). Jeg vil således argumentere for, at læsning og skrivning som en ’monomodal’ praksis (Kress & van Leeuwen, 2001) har sit udspring i den moderne trykkultur, der gik forud for de elektroniske massemedier, mens fremkomsten af elektroniske såvel som digitale medier nødvendiggør en opdatering af læse- og skrivebegreberne, så de kan understøtte deltagelse og medborgerskab i et digitalt netværkssamfund.
Original languageDanish
JournalLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Issue number5
Pages (from-to)10-26
Number of pages17
ISSN2445-6810
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2018

ID: 211806989