En medrivende form for knibeøvelser: Når retoriske homologier driver en designproces

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Homologisk analyse har spillet en rolle i retorisk kritik ved at afdække overraskende fælles former og tankemønstre i ellers forskelligartede grupperingers retorik. Artiklen her indkredser, hvordan man kan arbejde bevidst med homologier som diskursive prototyper, når man skal skabe medrivende former og ad retorikfaglig vej designe uventede løsninger på komplekse problemstillinger. Til illustration præsenteres to forskellige cases, der har bækkenbundstræning som fælles tema. Det gælder dels “Partiet Stram Kus”, der som et humoristisk, aktivistisk tiltag søgte at imødegå fremmedfjendtlig retorik fra partiet Stram Kurs under valgkampen i Danmark i 2019 med koordinerede knibeøvelser, dels en aktuel samskabelsesproces mellem designere og mødregrupper om udfindelse af retoriske homologier, der konkret skal motivere kvinder til at lave knibeøvelser i forbindelse med graviditet. Den formbevidste ideudvikling i de to kontekster analyseres for at belyse, hvordan retorisk homologisk tænkning kan understøtte både den kreative udvikling og kritiske evaluering af medrivende former, før de sættes i cirkulation som overraskende forslag til løsninger på små og store problemer i samfundet.

//ABSTRACT IN ENGLISH

A Compelling Form of Kegels: Rhetorical Homologies in Design Practice [En medrivende form for knibeøvelser: Når retoriske homologier driver en designproces].

Homological analysis has played a part in rhetorical criticism to uncover unexpected common forms that connect otherwise disparate groups and contexts. This article investigates how to use homologies as discursive prototypes when designing compelling forms and developing design solutions to complex problems in a rhetorical vein. Two different cases are presented for illustration that share a focus on Kegel exercises. One is an activist campaign, a fictitious party established during the Danish national election in 2019 to counter the far-right party Stram Kurs (Hard Line) by way of humor and coordinated Kegel exercises; the other a current co-creation process in which designers and groups of new mothers explore rhetorical homologies that might motivate Kegel exercises in relation to pregnancy. These two form-oriented design processes are analyzed to discover how rhetorical homological thinking might support the creative development as well as the critical evaluation of compelling forms before they are circulated to propose surprising solutions to large and small problems in society.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica: Tidsskrift for skandinavisk retorikforskning
Volume83
Pages (from-to)1-21
ISSN1397-0534
DOIs
Publication statusPublished - May 2021

ID: 239518120