Anton Kjær Hansen

Anton Kjær Hansen

IT officer

Department of Communication
Søndre Campus, bygn.4
Njalsgade 76, 2300 København S

Office: 5A-2-02
Phone: +45 353-21358
E-mail: dcj976@hum.ku.dk