Retorisk handlekraft hviler på tillid

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Tillid er et underbelyst begreb i retorisk teori til trods for, at indbyrdes tillid faktisk er en foruds‘tning for retorik. I denne artikel ses p† forholdet mellem tillid og retorisk handlekraft, og det fremf›res, at retorisk handlekraft tilskrives i tillid til andre, selvet og samfundets institutioner. I tillidskriser er de retoriske udfordringer derfor ogs† betydelige. N†r tilliden svigter, beskytter vi os selv snarere end at komme hinanden i m›de, og det p†virker de retoriske ytringers udformning, mening og kraft til at virke.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica
Issue number54
Pages (from-to)49-66
Number of pages18
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

ID: 134784610