Med hjertet på rette sted: En undersøgelse af familieplejeres konstituering som gruppe

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

En plejefamilie er i bund og grund en almindelig familie, der har påtaget sig opgaven med at drage omsorg for børn, som ikke kan bo hos deres egne forældre. Familieplejere er mennesker med vidt forskellige erhvervsmæssige baggrunde; pædagoger, frisører, sygeplejersker, kontorassistenter. De har ikke – som andre velfærdsprofessionelle - en fælles uddannelsesmæssig baggrund. Det, der forbinder familieplejerne, er altså ikke en bestemt skoling eller en bestemt profession, men derimod arbejdet og opgaven med en særlig gruppe af borgere. Denne artikel har til hensigt at forstå og beskrive, hvordan familieplejere definerer sig selv som fagfolk. I artiklens analyse – som baserer sig på interviews – vises det, hvordan familieplejerne definerer sig som nogle, der har et ekstraordinært hårdt og betydningsfuldt arbejde, hvor der kæmpes på liv og død, nat og dag, året rundt. Det vises også, hvordan familieplejerne – gennem distinktioner til andre (fag)grupper – gør sig gældende som nogle, der både kan og vil prioritere moralsk ’rigtigt’. Som dem der har hjertet på rette sted.
Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
Issue number2
Pages (from-to)63-70
Number of pages8
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - May 2017

ID: 188913540