Flygtningeankomster og racialiserede velfærdsdynamikker i Danmark, 1978-2016

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Denne artikel undersøger, hvordan flygtninge på tværs af velfærdsarbejde udtænkt af civilsamfundsorganisationer og kommuner i Danmark bliver re-præsenteret i relation til den måde samfundet forventes at udvikle sig på. Det historiske materiale består af dokumenter fra Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og Kommunernes Landsforening i perioderne 2014-2016, 1992-1996 og 1978-1980, hvor hhv. syriske, bosniske og vietnamesiske flygtninge ankom til Danmark. På baggrund af en postkolonial velfærdsanalytik med fokus på materialets klassifikationer og re-præsentationernes ydre, identificerer artiklen to dominerende billeder af flygtningen: den produktive og den syge. Det konkluderes, at velfærdsdynamikken, der iværksættes i relation til flygtninge, er styret af en forskelssættende økonomisk og patologisk bekymring for samfundets såvel som individets degenerering. Denne udvikling tolkes forsøgsvis som udtryk for racialiserede velfærdsdynamikker i den moderne stats historie, hvor velfærdsstatens universalisme bærer på reminiscenser af kolonialismens konstruktion af den primitive og uciviliserede anden, der på imperialistisk og godgørende vis må civiliseres.
Original languageDanish
JournalSocial Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat
Volume30
Issue number156
Pages (from-to)20-33
Number of pages14
ISSN0904-3535
Publication statusPublished - Dec 2018

ID: 203282015