Participation: the new cultural communication paradigm in the Nordic contexts (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in research network

Casper Hvenegaard Rasmussen - Member

  • Department of Information Studies (INF)
Nordisk forskningsnetværk om kulturpolitik og brugerinddragelse. Netværket er initieret og ledet af Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Formålet med netværket er dels faglig udveksling i workshops, dels at skabe netværk for en fælles ansøgning til Horizon 2020.

Body type: Forskningsnetnærk
1 Jan 201431 Dec 2031

External organisation

NameParticipation: the new cultural communication paradigm in the Nordic contexts

ID: 99761602