Participation: the new cultural communication paradigm in the Nordic contexts (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in research network

Casper Hvenegaard Rasmussen - Member

  Nordisk forskningsnetværk om kulturpolitik og brugerinddragelse. Netværket er initieret og ledet af Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Formålet med netværket er dels faglig udveksling i workshops, dels at skabe netværk for en fælles ansøgning til Horizon 2020.

  Body type: Forskningsnetnærk
  1 Jan 201431 Dec 2031

  External organisation

  NameParticipation: the new cultural communication paradigm in the Nordic contexts

  ID: 99761602